dr hab. Marcin Gospodarowicz

dr hab. Marcin Gospodarowicz

Pracownik Instytutu Bankowości w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jest absolwentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył studia doktoranckie z zakresu finansów Center for Central European Financial Markets – CCEFM na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu i Uniwersytecie Wiedeńskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Współpracował m.in. z Department of Knowledge Engineering na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Institute of Software Technology and Interactive Systems na Politechnice Wiedeńskiej. Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance Victoria University w Wellington (Nowa Zelandia).

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i ekonomii w języku polskim, a także angielskim.