dr hab. Emil Ślązak

dr hab. Emil Ślązak

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Bezpieczeństwa Systemu Bankowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie otrzymał stopień naukowy z dziedziny ekonomii. Specjalizuje się w procesach transformacji modelów pośrednictwa finansowego. Analityk w obszarze sektora bankowego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

Prelegent wielu konferencji w kraju i za granicą, a także autor lub współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych i ekspertyz rynkowych.

Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance Victoria University w Wellington (Nowa Zelandia). Członek szeregu organizacji naukowych m.in. Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Programme Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) oraz The European Money and Finance Forum (strefa Euro).