Konkurs
Wygraj tablet pod choinkę od Viem.pl

Odpowiedz na proste pytanie konkursowe:
Dlaczego warto czytać Viem.pl...
Profesjonalny portal finansowy z wiadomościami rynkowymi, gospodarczymi i giełdowymi, a także poradami finansowymi i biznesowymi.

Regulamin
Nagroda
Nowoczesny tablet marki Samsung.
Zyskasz szybki i wygodny dostęp do eksperckiej wiedzy o finansach, gospodarce i biznesie, którą dzielą się partnerzy i redaktorzy Viem.pl.
Zasady konkursu
  • 1Wyślij odpowiedź na pytanie konkursowe
  • 2Czekaj na decyzję jury
  • 3Wygrywa najciekawsza odpowiedź

Dziękujemy za udział w konkursie!

W przypadku wygranej zgłosimy się drogą e-mail w celu uzyskania danych niezbędnych do wysłania nagrody

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa („Vienna Life”).
Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.
Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu marketingu bezpośredniego.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.
W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.