Masz pytania? Skontaktuj się z nami

801 888 000
(numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)

+48 22 460 22 22
(numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

NIP 951-19-33-418,
Regon: 016003836 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vienna Life Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7 (dalej Vienna Life TU S.A.) - będącej administratorem danych osobowych - w celach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych, a także w celu zaprezentowania oferty podmiotów współpracujących ze Vienna Life TU S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość prawa dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vienna Life TU S.A. informacji handlowych drogą:- elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących (wiadomości SMS/MMS),- telefoniczną (kontakt przez przedstawiciela),zgodnie z przepisami ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).