Kluczowe decyzje inwestycyjne - film

https://youtu.be/3G7XfSwNLpc

Kluczowe decyzje inwestycyjne

Samodzielne inwestowanie obarczone jest kilkoma trudnościami, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Problem pierwszy to decyzja o alokacji. Decyzja o alokacji jest to decyzja o wyborze rynku, na który skierowane zostaną środki z portfela, przykładowo: to decyzja czy środki będą inwestowane na amerykańskim rynku akcji małych spółek czy na polski rynek obligacji skarbowych czy na przykład na  rynku złota i to ta decyzja jest decyzją kluczową dla ostatecznego wyniku inwestycyjnego portfela, cała reszta to kosmetyka. W polskich warunkach fundusze inwestycyjne dostępne dla klienta detalicznego są funduszami zazwyczaj typu otwartego, benchmarkowymi. Reprezentują jakąś klasę aktywów i odzwierciedlają zachowanie danego rynku. Zarządzający funduszem benchmarkowym może być trochę lepszy lub trochę gorszy od swoich kolegów, natomiast nie zmieni zachowania rynku. W momencie, gdy rynek rośnie, te fundusze przyniosą zysk, natomiast gdy rynek zachowuje się źle, większość jak nie wszystkie będą zachowywać się słabo i krótko mówiąc przyniosą straty. Dlaczego decyzji o alokacji nie powinien podejmować klient? Dlatego, że to właśnie jest najtrudniejsza decyzja, to jest decyzja wymagająca znajomości rynku, doświadczenia, sporego przygotowania teoretycznego i jest to decyzja niestety bardzo trudna. Gros inwestycji podejmowanych przez klientów detalicznych jest podejmowanych na bazie analizy wyników historycznych, czyli w skrócie: dany fundusz miał dobre wyniki w przeszłości, chciałbym go mieć w portfelu. Niestety nie jest to takie proste. Podjęcie decyzji inwestycyjnej wymaga analizy tego, co będzie, a nie tego, co było. Trzecia trudność to umiejętność ucinania strat. Zamknięcie nietrafionej inwestycji wymaga silnego charakteru, rzadko która osoba bez przygotowania takie umiejętności posiada. Odpowiedzią na te i wiele innych problemów jest inPlus, czyli serwis stworzony przez Vienna Life w celu prowadzenia klientów przez inwestycje na rynku kapitałowym bez podejmowania nadmiernego ryzyka, za to z jasno określonymi celami. 

 

Wiesz już wszystko? Proponujemy kolejny materiał...

Przeczytaj też