Planowanie sukcesji majątku - film

https://youtu.be/3G7XfSwNLpc

Planowanie sukcesji majątku

Na co dzień stykamy się  z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami. Jedną  takich sytuacji, których nikt nigdy nie przewiduje i na nie nie czeka jest śmierć osób kluczowych, czy to  w naszej rodzinie, czy w naszej firmie. Proszę sobie wyobrazić sytuację małżeństwa, gdzie mamy pana w wieku lat 36, panią w wieku lat 30. Pan jest wspólnikiem w spółce cywilnej, dwuosobowej. Osiąga miesięczny dochód na poziomie mniej więcej 8 tysięcy złotych, pani pracuje na etacie, osiągając miesięczny dochód na poziomie około 4 tysięcy złotych netto. Ci państwo mają dziecko, które ma obecnie 6 lat, przy czym pan ma również za sobą jeszcze jeden związek, z którego ma kolejne dziecko, które ma lat 11. Majątek tych państwa to jest ich mieszkanie, warte mniej więcej 600 tysięcy złotych, na to mieszkanie mają zaciągnięty kredyt na poziomie około 400 tysięcy złotych, ich pozostały majątek to jest kwota około 200 tysięcy złotych. Jeżeli tego pana zabraknie na tym świecie, od strony finansowej niewątpliwie mamy dług, mamy zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego. Podstawowe pytanie, w jaki sposób zachowa się bank i czy tej pani wystarczy zdolności kredytowej, żeby to zobowiązanie dalej spłacać. Biorąc pod uwagę dysproporcję w dochodach, może się okazać, że to zobowiązanie zostanie wypowiedziane. Podstawowym rozwiązaniem tego problemu byłoby oczywiście zabezpieczenie finansowe na poziomie około 400 tysięcy złotych. Pani zostaje z majątkiem, który podlega dziedziczeniu na zasadach ustawowych, co oznacza, że ten majątek w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej pęka na pół - połowa jest jej, połowa jest masą spadkową. Z tej połowy majątku pani dziedziczy 1/3, 1/3 dziedziczy ich wspólne dziecko, 1/3 dziedziczy dziecko tego pana z poprzedniej relacji. Co to oznacza? Po pierwsze - mamy na tym majątku osoby małoletnie, czyli każda czynność, która przekracza zwykły zarząd, wymaga zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego, sąd ją albo wyrazi albo nie. Po drugie – opiekunką prawną drugiego dziecka pozostaje była partnerka tego pana. Pytanie czy te dwie panie będą w stanie się w jakikolwiek sposób między sobą dogadać. Najprostsze rozwiązanie w tej sytuacji to jest dobrze skonstruowany testament, który w pierwszym rzędzie powoła do dziedziczenia po tym panu jego małżonkę. Czyli kumulujemy zarządzanie majątkiem w jednych rękach, które są pełnoletnie i będzie to osoba, która będzie w stanie zarządzać majątkiem w sposób pełny. Poważny problem ma również wspólnik tego pana. W momencie śmierci ta spółka cywilna przestaje istnieć – kluczowe dla tej sytuacji będzie również rozwiązanie prawne, które doprowadzi do nieśmiertelności tego podmiotu, czyli przekształcenie tej spółki w inną formę prawną, która wytrzyma śmierć tego człowieka. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak prostymi narzędziami prawnymi i finansowymi możemy zapobiec tym problemom, trzeba tylko zawczasu o tym pomyśleć. 

Pobierz transkrypcję w PDF

Wiesz już wszystko? Proponujemy kolejny materiał...

Przeczytaj też