Plus Minus- skonstruuj samodzielnie swój portfel inwestycyjny - film

https://youtu.be/QnRqWjhizac

Plus i Minus – skonstruuj samodzielnie swój portfel inwestycyjny

Dzień dobry, nazywam się Michał Janik, w Vienna Life jestem odpowiedzialny za obszar inwestycyjny. W ramach tego cyklu, chcielibyśmy przedstawić Państwu ciekawe elementy naszej oferty oraz przybliżyć elementy jej funkcjonowania na tle bieżącej koniunktury rynkowej. Zaczniemy od wprowadzenia do usługi Plus Minus.

Plus Minus jest to usługa o charakterze doradztwa, mająca na celu wsparcie klientów, którzy chcą samodzielnie konstruować swój portfel inwestycyjny. Oznacza to, że to klienci dokonują ostatecznie decyzji o wprowadzeniu lub nie, zmian na swoim portfelu, nie jest to więc usługa zarządzania. Jest to usługa oparta o szeroką gamę rozwiązań inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life. W gamie tych rozwiązań dominują fundusze inwestycyjne. Warto podkreślić, iż jest to usługa niezależna od zewnętrznych partnerów spółki, czyli towarzystw funduszy inwestycyjnych. Możemy zatem Państwu polecać rozwiązania, które, z cały przekonaniem uważamy za najlepsze, bez wpływu zewnętrznych podmiotów. Nadrzędnym celem Plus Minus jest ograniczanie ryzyka, czyli zmienności portfeli. Innymi słowy, staramy się, aby wahliwość wartości portfela inwestycyjnego była jak najmniejsza. Oczywiście poza ograniczaniem ryzyka, interesuje nas stopa zwrotu. Celem usługi jest także generowanie dodatnich stóp zwrotu i co najważniejsze, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej. Chcemy, aby usługa generowała dodatnie stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych. W ramach usługi, prowadzone są dwa portfele o różnym profilu ryzyka. Portfel bardziej bezpieczny i portfel bardziej agresywny. Oczywiście w obu, nadrzędnym priorytetem jest ograniczanie ryzyka. Po portfelu agresywnym, spodziewać możemy się nieco większej agresywności, jednak portfel ten, w zamian, jest w stanie zaoferować potencjalnie większy zysk. Portfel bezpieczniejszy jest konstrukcją przygotowaną dla osób nastawionych na minimalizację ryzyka oraz przygotowaną na przeczekanie szczególnie burzliwego okresu na rynkach kapitałowych. Osiąganie dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od koniunktury rynkowej jest zadaniem bardzo trudnym. W przyszłości mogą się zatem pojawić momenty, kiedy nie uda nam się zrealizować stawionego przed nami celu. Patrząc jednak na historyczne wyniki usługi Plus Minus, jesteśmy przekonani, iż osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie jest możliwe. Popatrzcie Państwo proszę na zestawienie usługi Plus Minus oraz na sposób w jaki te wyniki zostały osiągnięte. Wykres obrazuje zestawienie wyników portfeli Plus Minus -  portfela bardziej agresywnego, a więc o wyższym poziomie ryzyka, jak i portfela bardziej zachowawczego, o wyższym poziomie bezpieczeństwa. Przedstawione wykresy obrazują zachowanie portfeli od początku ich publikacji, tj. od 16 grudnia 2014 roku, do chwili obecnej. Naturalnie, wynik portfela bezpieczniejszego jest o wiele niższy od wyniku portfela bardziej ryzykowanego, jednak portfel bezpieczniejszy jest stworzony nie w celu pomnażania pieniędzy, lecz niejako na przeczekanie zawieruchy rynkowej przez inwestorów o szczególnie wysokiej niechęci do podejmowania ryzyka. Historia obu portfeli przypadła na dość burzliwy okres dla rynków kapitałowych. Poszczególne klasy aktywów naprzemiennie rosły i spadały, co pokażemy nieco dalej. Aby wygenerować dodatnie wyniki przy wykorzystaniu bardzo wahliwych instrumentów, przy jednoczesnym ograniczaniu wahliwości naszych portfeli, musimy dość silnie zmieniać udział aktywów ryzykownych i bezpiecznych w obu portfelach. Plansza pokazuje, w ujęciu miesięcznym, jak silne były zmiany udziału części ryzykownej i bezpiecznej w dotychczasowej historii portfeli. Wykresy te pokazują, iż utrzymanie portfeli, wymaga często bardzo silnych zmian ich składu. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki obu portfeli na tle kluczowych klas aktywów. Proszę zwrócić uwagę na zmienność – im bardziej poszarpana linia, tym większa zmienność, czyli tym większe ryzyko inwestowania w dane aktywo. Generalnie, im mniejsze ryzyko, tym niższy spodziewany wynik, z drugiej strony, im większe ryzyko, tym wyższy potencjalny zysk, ale też wyższa możliwa strata. W portfelach Plus Minus staramy się ograniczać zmienność, czyli minimalizować ryzyko. Naszym celem jest, aby portfele spokojnie wzrastały przez cały okres inwestycji. Oczywiście możliwe jednak znalezienie jest takiego przedziału czasowego, w którym nasze portfele będą notowały słaby wynik lub nawet stratę, choć ze względu ograniczoną wahliwość portfela, taka strata powinna być ograniczona. Zależy nam bowiem szczególnie na tym, aby uniknąć sytuacji, w której klient inwestujący w dany portfel, po pewnym czasie,  nawet przejściowo, odnotowuje wysokie straty. Tak może dziać się często w przypadku indeksów lub funduszy odzwierciedlających zachowanie tychże indeksów lub cen kluczowych aktywów, na przykład surowców. Fundusze takie nazywany funduszami benchmarkowymi. Po okresie dynamicznych zwyżek, wspomniane fundusze mogą notować głębokie straty. Jest to coś, czego za wszelką cenę staramy się uniknąć. W portfelach Plus Minus, ważny jest nie tyle sam wynik, co sposób jego osiągnięcia, czyli ograniczanie wahliwości wartości portfela w całym okresie inwestycji. Pomimo to, wyniki wygenerowane przez portfele Plus Minus w dotychczasowej ich historii są często wyższe niż wyniki zmiennych, czyli ryzykownych klas aktywów.

Dystrybucja materiałów związanych z usługą następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu transakcyjnego Vienna Life Online. Materiały dotyczące usługi dystrybuowane są z częstotliwością miesięczną.

Dla kogo dostępna jest usługa Plus Minus? Oczywiście jest dostępna dla Klientów Vienna Life.

Gorąco polecamy Państwu bliższe przyjrzenie się usłudze. 

Pobierz transkrypcję w PDF

Wiesz już wszystko? Proponujemy kolejny materiał...