Ubezpieczenie na Życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - film

https://youtu.be/-m2FgdKazIU

Ubezpieczenie na Życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym funkcjonują w Polsce od mniej więcej 20 lat, ale w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nastąpiły w tych produktach radykalne zmiany. Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej reasekuracyjnej, która zobowiązała ubezpieczycieli do jeszcze bardziej transparentnego prezentowania produktów ubezpieczeniowych w procesie ich sprzedaży. Podstawowym dokumentem, który rozpoczyna proces sprzedaży jest ankieta potrzeb Klienta. Na jej podstawie agent ubezpieczeniowy może ocenić, czy produkt ubezpieczeniowy jest adekwatny zarówno do jego potrzeb, oczekiwań jak i też wiedzy o produktach ubezpieczeniowych. Jeżeli ankieta ma negatywny rezultat, agent ubezpieczeniowy musi ostrzec klienta o tym, że ewentualne zawarcie umowy ubezpieczenia może mieć miejsce wyłącznie na pisemne żądanie Klienta. Dodatkowo agent ubezpieczeniowy może zaprezentować Klientowi symulacje pokazujące, jak będzie zachowywał się kapitał zgromadzony przez Klienta w przypadku zarówno dodatnich jak i ujemnych stóp zwrotu. Vienna Life przygotowała  kartę informacyjną produktu, zawierającą informacje o produkcie ubezpieczeniowym, które przygotowane są w sposób czytelny i przejrzysty dla Klienta. Te wszystkie informacje mają na celu zapewnienie, że Klient dokona świadomego, rozważnego wyboru, a produkt ubezpieczeniowy będzie spełniał jego oczekiwania. Już po zawarciu umowy ubezpieczenia Klient posiada dwa wyjścia awaryjne – pierwsze to ustawowe tradycyjne odstąpienie  od umowy ubezpieczenia, na które Klient ma 30 dni od dnia zawarcia umowy. Drugie wyjście awaryjne pojawia się po roku wykonywania umowy ubezpieczenia – Klient otrzymuje wtedy informację rocznicową, czyli dokument zawierający podstawowe dane o umowie ubezpieczenia – w tym wartość zgromadzonych środków oraz wartość wykupu. Od tej chwili Klient ma 60 dni na zakończenie umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

Wszystkie te zmiany mają spowodować, że Klienci mogą dokonywać jeszcze bardziej trafnych wyborów inwestycyjnych, a tym samym lepiej zabezpieczać swoją przyszłość, nie tylko w tym krótkim, ale także w długim terminie. 

Pobierz transkrypcję w PDF

Wiesz już wszystko? Proponujemy kolejny materiał...