Fundusze inwestycyjne zamknięte - film

https://youtu.be/R-htyodHelE

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze zamknięte to coraz bardziej popularna forma inwestowania, warto powiedzieć czym różnią się one od bardzo popularnych funduszy otwartych, jakie są różnice, jakie są podobieństwa i w co takie fundusze zamknięte inwestują.  Mamy takie trzy najważniejsze różnice pomiędzy funduszami zamkniętymi a otwartymi. Po pierwsze, częstotliwość wyceny – fundusze zamknięte wyceniane są znacznie rzadziej niż fundusze otwarte, które tak naprawdę wyceniane są codziennie. Zgodnie z Ustawą, fundusze zamknięte nie mogą być wyceniane rzadziej niż co trzy miesiące, natomiast taką średnią czy standardem dla rynku polskiego jest wycena comiesięczna. Druga rzecz to płynność takiego funduszu – możliwość zakupienia certyfikatów inwestycyjnych jest znacznie mniejsza. Oczywiście kompensuje się to strategiami inwestycyjnymi czy możliwościami inwestycyjnymi, natomiast warto to też brać pod uwagę przy inwestycji w dany fundusz. I trzecią taką najważniejszą różnicą jest to, że fundusz zamknięty pozyskuje kapitał poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych, liczba tych certyfikatów jest ograniczona i może być powiększona tylko w przypadku nowych emisji. Dla porównania fundusze otwarte - w zasadzie inwestor w każdym momencie może kupić nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa. Tutaj gama czy spektrum inwestycji jest dużo szersze niż w przypadku funduszy otwartych. Fundusze zamknięte mogą inwestować na przykład w nieruchomości, wierzytelności, na rynku surowcowym czy zarabiać nawet na spadających cenach paliw. Najważniejsze dokumenty, które należałoby przejrzeć chociaż raz, to statut funduszu, czyli tak naprawdę z niego dowiemy się, w co fundusz inwestuje, jakie ma ograniczenia, jakie są ryzyka inwestycji w dany fundusz czy też jakie są opłaty w danym funduszu. Z racji tego, że fundusz zamknięty jest skierowany do dedykowanego klienta, ma nieco mniej rygorystyczne wymogi, jeśli chodzi o regulacje, mówię tutaj, miedzy innymi o mniejszej dywersyfikacji portfela czy na przykład mniejszej płynności niektórych pozycji w portfelu.

Pobierz transkrypcję w PDF

Wiesz już wszystko? Proponujemy kolejny materiał...