Co można odliczyć od podatku w PIT-37?

W przypadku, gdy m. in. prowadzisz własną działalność, jesteś zatrudniony na etat lub umowę cywilnoprawną, jesteś zobowiązany do corocznego rozliczania się z fiskusem. Sprawdź, jakie przysługują Ci ulgi podatkowe i skorzystaj.

Pierwsza ważna informacja! Istnieją dwa rodzaje odliczeń:

  • Odliczenia od podatku
  • Odliczenia od osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym

W tym artykule zajmiemy się pierwszą grupą, przedstawiając Ci 4 ulgi, z których najczęściej korzystają Polacy.

Ulgi – komu przysługują i jak je odliczać

  • Ulga prorodzinna – jej wysokość zależy od liczby dzieci  nad którymi podatnik sprawował opiekę  oraz wysokości dochodu . Na każde małoletnie dziecko,  co roku przypada 1112,04 zł. Ulgę tę można również otrzymać na starsze dziecko – pod warunkiem, że nie ukończyło 25. roku życia i kontynuuje naukę na uczelni wyższej. Aby móc odliczyć odpowiednią kwotę od podatku, oprócz druku PIT-37, w Urzędzie Skarbowym należy złożyć załącznik PIT/O. Wpisuje się do niego nr PESEL każdego dziecka, na które przysługuje ulga. Pamiętaj, że w razie kontroli będziesz musiał przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że Twoje dziecko kontynuuje naukę.
  • 1% podatku przekazywany organizacji pożytku publicznego – jeśli chcesz wspomóc wybraną przez siebie fundację, musisz wypełnić odpowiednią rubrykę w druku PIT-37. Wystarczy podać numer KRS, który posiada organizacja – bez podawania jej nazwy.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – wysokość składki, jaką można odliczyć znajdziesz w otrzymanym od płatnika druku PIT-11 lub PIT-11 A. Wpisz ją do odpowiedniej rubryki, a następnie odejmij od wyliczonej kwoty należnego podatku.
  • Zwrot VAT za materiały budowlane – w 2014 roku zmodyfikowano zapisy ustawowe, co spowodowało, że zmniejszyła się liczba osób, którym przysługuje prawo do tej ulgi. Na starych zasadach, mogą się starać o zwrot podatku VAT osoby fizyczne, które poniosły koszty związane z zakupem materiałów budowlanych w latach 2004-2013. Od 1. stycznia 2014 roku z odliczeń mogą skorzystać osoby przed ukończeniem 36. roku życia, a warunkiem dodatkowym jest budowa pierwszego domu. Jeśli budowałeś wcześniej jakąś nieruchomość lub byłeś jej właścicielem, nie możesz skorzystać z ulgi. Nie otrzymasz też zwrotu za materiały, które zakupiłeś przed datą otrzymania pozwolenia na budowę. Powierzchnia Twojej nieruchomości nie może przekroczyć 75 m2 w przypadku mieszkań i 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. Powierzchnia ta w każdym przypadku może się zwiększyć o 10 m2, jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej troje nieletnich dzieci.

Znasz już najpopularniejsze odliczenia od podatku w PIT-37. W kolejnych artykułach znajdziesz informacje  m.in. o odliczeniach, jakich możesz dokonać od osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Bądź na bieżąco i korzystaj z przysługujących Ci ulg. 

Mało? Czytaj kolejny wpis...