Co to jest polisa inwestycyjna?

Polisa inwestycyjna to ciekawy sposób długofalowego inwestowania. Jest ona połączeniem alokacji  środków w fundusze inwestycyjne z korzyściami płynącymi z tradycyjnej polisy, takimi jak chociażby brak podatku od spadków i darowizn, czy ochrona ubezpieczeniowa. Uwagę jednak należy zwrócić na fakt, że ochrona ubezpieczeniowa jest w przypadku polisy inwestycyjnej minimalna. Kolejną istotną informacją jest narażenie środków inwestowanych w fundusze na ryzyko inwestycyjne. Nie istnieje tutaj żadna gwarancja zysków.

Zastanawiając się nad wyborem między inwestowaniem w fundusze a polisą rozważyć należy kilka podstawowych cech charakteryzujących polisę inwestycyjną. Do najważniejszych zalet polisy inwestycyjnej poza oczywistą cechą, jaką jest samo oszczędzanie, należą:

  • brak podatku od spadków i darowizn,
  • możliwość uniknięcia podatku Belki,
  • częściowe wyłączenie polisy z egzekucji komorniczych,
  • zabezpieczenie w razie wypadku (świadczenie otrzymuje właściciel polisy lub uposażeni),
  • oszczędzanie na emeryturę,
  • dostęp do dużej grupy funduszy inwestycyjnych.

Niestety polisy inwestycyjne mają również swoje wady. Najważniejsze z nich, to:

  • długi czas na osiągnięcie pierwszych wyników (w pierwszych latach większość składek pokrywa wszelkie opłaty administracyjne),
  • opłaty za zarządzanie,
  • niższe potencjalne zyski niż w przypadku zwykłych funduszy.

Czy zatem warto zainteresować się polisami inwestycyjnymi?

Wybór sposobu oszczędzania, a w tym konkretnym przypadku wybór między funduszem a polisą inwestycyjną w największym stopniu zależy od indywidualnej decyzji inwestora. Szukając odpowiedzi na pytanie, czy w polisę inwestycyjną warto lokować swoje pieniądze, należy wziąć pod uwagę indywidualną sytuację. Jeśli nie posiadasz żadnych zobowiązań, rodziny itp., warto trochę bardziej zaryzykować i wybrać fundusze inwestycyjne, co pozwoli zwiększyć szanse na wyższy finalny zysk. W przypadku zaś, gdy zależy Ci na chociaż minimalnym zabezpieczeniu najbliższych, polisa inwestycyjna jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Decyzja oczywiście należy do każdego indywidualnie. Przestrzegamy przed zbyt nachalnymi przedstawicielami instytucji finansowych, którzy bardzo szybko, bez wdawania się w szczegóły chcą podpisać umowę. Z polisą inwestycyjną sytuacja jest podobna, jak z każdym innym produktem finansowym – przed zobowiązaniem do ponoszenia jakichkolwiek opłat należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi warunkami.

Którą polisę inwestycyjną wybrać?

Jak wspomniano już wyżej, wybór między polisą inwestycyjną a funduszem jest dobrowolną decyzją każdego inwestora. Jeśli jednak zdecydujemy się na polisę inwestycyjną, chcemy wybrać najkorzystniejszą opcję. Która polisa inwestycyjna jest więc najlepsza i oferuje największy zakres ochrony wraz z potencjalnie najwyższymi zyskami?

Wybór najlepszej polisy inwestycyjnej nie jest wcale taki prosty. Większość towarzystw oferuje ten produkt, a tak szeroka oferta może spowodować kłopot. Dlatego też, pamiętając o tym, że polisa ubezpieczeniowa to zobowiązanie na długie lata, należy wybrać taką, która pozwoli na elastyczne lokowanie naszych środków. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić szczególną uwagę, wybierając najlepszą polisę inwestycyjną, są wszystkie opłaty z nią związane. Nie chcemy przecież, aby opłaty i prowizje zjadały notorycznie inwestowane środki. Nie możemy również zapominać o kosztach likwidacji ubezpieczenia – tzw. opłacie likwidacyjnej. Jest ona z reguły bardzo wysoka. Jednak decydując się na polisę inwestycyjną, raczej nie przewidujemy jej likwidacji po kilku miesiącach czy roku. Wybór najlepszej polisy inwestycyjnej warto też uzależnić od wysokości comiesięcznej składki. Dla własnego bezpieczeństwa, a chociażby spokoju, warto ustalić sobie taką składkę, którą nawet w skrajnej sytuacji będziemy mogli regularnie wpłacać nawet przez okres sześciu miesięcy. Pamiętajmy, że polisa inwestycyjna to produkt na długie lata i tak też należy do niego podchodzić. Zbyt ambitne podejście do możliwości przyszłego opłacania składki może sprowadzić na inwestora jedynie niepotrzebny stres i kłopoty.

Możliwość lokowania środków w polisy inwestycyjne wydaje się być ciekawym rozwiązaniem dla każdego, kto chce połączyć pomnażanie środków w ramach funduszy inwestycyjnych z ochroną ubezpieczeniową. Jak widać powyżej, polisy inwestycyjne posiadają szereg zalet, jak również wad. Towarzystwa Ubezpieczeniowe umożliwiają inwestorom wpłacanie środków miesięcznie, kwartalnie, co pół roku, raz w roku, a nawet jednorazowo z możliwością zwiększenia kapitału. Dzięki możliwości zarządzania rachunkiem inwestycyjnym przez Internet, każdy inwestor może swobodnie decydować o alokacji swojego kapitału. Zniechęcające do polis inwestycyjnych są równocześnie wysokie koszty obsługi, wynikający z tego długi czas oczekiwania na pierwsze widoczne zyski (gros kosztów pobierane jest na początku współpracy), a także niekorzystne dla klienta opcje rezygnacji z polisy w krótkim czasie. Każdy jednak decyzję na temat sposobu inwestowania i oszczędzania na przyszłość powinien podjąć samodzielnie.

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też