Co to jest system transakcyjny?

Narzędzia służące do przetwarzania różnego rodzaju operacji i transakcji, takie jak np. informatyczne systemy bankowe i giełdowe, systemy rezerwacji miejsc i systemy rozliczania opłat okresowych, nazywamy systemami transakcyjnymi. Zostały one stworzone między innymi do automatyzacji zdarzeń i operacji finansowych, a także w celu ominięcia wpływu emocji na nasze działania związane z obrotem środkami finansowymi. Jak widać powyżej, definicja systemu transakcyjnego jest bardzo prosta. W praktyce jednak, na pytanie, co to jest system transakcyjny, odpowiedź jest trochę bardziej rozbudowana. Może ona brzmieć następująco: rejestracja wielu automatycznych zdarzeń gospodarczych, ich ewidencja według ściśle określonych zasad. Częścią zadań systemu transakcyjnego jest okresowa sprawozdawczość i raportowanie. Jednym z rodzajów systemów transakcyjnych są tak zwane systemy ewidencyjno-transakcyjne. Są one zdecydowanie bardziej rozbudowane i służą kompleksowemu zarządzaniu oraz pełnej ewidencji działalności gospodarczej. Wspomagają one i automatyzują aspekty księgowo rachunkowe oraz pozwalają optymalizować koszty prowadzenia działalności.

Współczesne systemy transakcyjne

Zakres zastosowania systemów transakcyjnych zmieniał się już od czasu ich powstania w latach 60-tych. Dzisiejsze systemy i platformy transakcyjne posiadają zdecydowanie więcej zastosowań. Jednak najważniejsze założenia ich funkcjonowania pozostają niezmienne. Przetwarzanie danych, operacji i transakcji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz niezawodności. Rozwój technologii oraz powszechny dostęp do Internetu doprowadził do powstania automatycznych systemów transakcyjnych. Są to mechanizmy składające się z odpowiednich algorytmów, które usprawniają proces decyzyjny i pozwalają, aby komputer decydował o konieczności wykonania danej transakcji. Automatyczne systemy transakcyjne zbudowane są na podstawie założeń i strategii inwestora. Komputer, opierając się na algorytmie, obserwuje i analizuje sytuacje na rynku oraz wykonuje operacje inwestycyjne, zwalniając tym samym inwestora z konieczności wykonywania jakichkolwiek działań lub też informuje go o konieczności podjęcia danych działań. Niewątpliwą zaletą automatycznego systemu transakcyjnego jest uniezależnienie decyzji inwestycyjnych od emocji. Wszelkie ruchy na rynku podejmowane są „na zimno”, po przeprowadzonej kalkulacji, w oparciu o strategię inwestora. Istnieje możliwość zabezpieczenia przed nadmiernymi stratami i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Minusem jest konieczność stałego obserwowania sytuacji rynkowej i często wymuszane zmiany strategii. Automatyczne systemy transakcyjne wykazują często tendencję do podążania za aktualnym trendem. Stuprocentowe poleganie na działaniach algorytmów komputerowych może doprowadzić do opłakanych skutków.

Platformy transakcyjne wsparciem dla inwestycji

Szeroki i wolny dostęp do giełdy pozwolił na stworzenie platform transakcyjnych, które są niczym innym, jak programami służącymi do zarządzania wszelkimi działaniami związanymi z inwestowaniem. Platformy transakcyjne to skuteczne narzędzia wprowadzające początkujących inwestorów w świat giełdy. Pozwalają one zawierać transakcje na rynku walutowym za pośrednictwem Internetu. Platforma transakcyjna najczęściej nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Funkcjonalność platform transakcyjnych uzależniona jest ściśle od producenta oprogramowania i usług, jakie oferuje dany broker, jednak duży wybór umożliwia znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla siebie.

Współczesny, nawet początkujący inwestor posiada do dyspozycji szereg narzędzi, które skutecznie umożliwiają i wspomagają proces decyzyjny, a nawet automatycznie wykonują adekwatne do zaistniałych zdarzeń operacje. Rozwój technologii oraz sztucznej inteligencji jest chętnie wykorzystywany do prowadzenia działań inwestycyjnych. Niesie to jednak ze sobą pewne ryzyko. Pamiętać bowiem należy, że pełne zaufanie pokładane w systemach i algorytmach komputerowych oraz pozostawienie ich bez kontroli i koniecznych modyfikacji strategii może narazić użytkowników na ogromne straty.

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też