Czy można oszczędzać na podatkach?

Prawo podatkowe jest tak zawiłe, że gubią się w nim sami urzędnicy. I niestety jedno jest pewne, przed daninami na rzecz państwa nie uciekniesz. Jest jednak coś, co możesz zrobić. Mowa tutaj o optymalizacji podatkowej. Na czym ona polega? Przede wszystkim na zminimalizowaniu obciążeń. Jak to zrobić? Dzięki ulgom podatkowym…

Bez przepłacania

Zastanów się, kiedy najczęściej myślisz o podatkach. Większość z nas nie przejmuje się nimi na co dzień, a jedynie podczas wypełniania zeznania podatkowego. Dlatego, aby przed kolejnym składaniem PIT-u mieć mniej powodów do zmartwień, zapoznaj się z obowiązującymi ulgami. Kto wie, być może skorzystasz z kilku z nich?

Ulgi odliczane od dochodu

 • Dokonanie darowizny – darowiznę możesz otrzymać lub przekazać, jednak podatek zmniejszysz tylko wtedy, gdy Ty jesteś darczyńcą. Ulga dotyczy darowizn przekazanych na cele: użytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa (oddanie krwi lub osocza). Ile możesz odliczyć? Maksymalnie 6% własnych dochodów. Wyjątkiem są darowizny na rzecz kościoła – w tym przypadku kwota odliczenia jest nielimitowana.

 • Ulga rehabilitacyjna – możesz z niej skorzystać, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz taką na utrzymaniu. W przypadku drugiej sytuacji, odliczyć możesz wydatki na cele rehabilitacyjne dla: współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochy, zięcia lub synowej. Pamiętaj, że ulga będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy osoby te w danym roku nie zarobią więcej niż 9 120 zł.

  Wydatki podlegające odliczeniom dzielą się na limitowanie i nielimitowane. Do limitowanych zalicza się: opłacanie przewodników osób niewidomych czy utrzymanie psa asystującego. Maksymalna kwota, którą można odliczyć w tych przypadkach to 2 280 zł.
  Natomiast w przypadku odliczeń nielimitowanych potrącasz od podatku całą kwotę poniesionych wydatków. Do tej grupy zaliczają się: opłaty za tłumacza języka migowego, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, zakup lub naprawa sprzętu rehabilitacyjnego.

  Na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego trzeba mieć przygotowane dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

 • Ulga na internet – przez dwa lata można odliczyć opłaty za utrzymanie internetu do łącznej kwoty 760 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ulga ta obowiązuje tylko wtedy, jeśli nigdy wcześniej z niej nie korzystano. Jeśli umowa z dostawcą jest na Ciebie, a jesteś w związku małżeńskim, możesz przepisać umowę na partnera i prze kolejne dwa lata korzystać z ulgi. Dowody kosztów związanych z internetem należy przechowywać na wypadek kontroli.

 • Ulga na nowe technologie – przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (18% i 32%). Ulga wynosi 50% wydatków poniesionych na nowe technologie, takie jak: zakup licencji, oprogramowania, praw autorskich, badań czy know-how. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż Twój ubiegłoroczny dochód z działalności. Na wypadek kontroli trzeba mieć dokumentu potwierdzające wysokość poniesionych wydatków i opinię jednostki naukowej o zakupionej technologii.
 • Ulga z tytułu wpłat na IKZE – masz do niej prawo, jeśli posiadasz jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Odliczasz kwotę rocznej składki, jednak suma ta nie może być większa niż 4 750,80 zł. Jeśli Urząd Skarbowy będzie chciał Cię skontrolować, trzeba mu przedstawić dokumenty potwierdzające wpłaty składek.

Powyższe ulgi należy wykazywać w załączniku PIT-O. Natomiast w załączniku PIT-D wpisuje się:

 • Ulgę odsetkową – dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2007. Przysługuje Ci, jeśli spłacasz kredyt na budowę lub zakup domu czy mieszkania, jego nadbudowę lub rozbudowę. Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł. A warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie inwestycji.

Ulgi odliczane od podatku

 • Ulga abolicyjna – przysługuje Ci, jeśli mieszkasz w Polsce, ale zarabiasz za granicą. Od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych odliczasz kwotę zapłaconą w innym kraju. Pamiętaj jednak, że ulga ta nie obowiązuje w przypadku otrzymywania zarobków z tzw. rajów podatkowych, m.in.: z Makau, Hongkongu, Księstwa Monako, Grenady, Brytyjskich Wysp Dziewiczych.
 • Ulga na dzieci – najpopularniejsza ulga, której wysokość zależy od ilości posiadanych dzieci. Przysługuje na dzieci małoletnie lub do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeśli uczą się lub studiują, a ich dochód nie był wyższy w danym roku niż 3 089 zł. Roczna ulga na jedno dziecko wynosi 1 112, 04 zł, jeśli dochód rodzica nie przekroczył 56 000 zł. Na dwoje dzieci, niezależnie od dochodu, można odliczyć 2 224,08 zł, na troje – 4 224,12 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje po 2 700 zł. Na wypadek kontroli skarbowej trzeba mieć przygotowane odpisy aktów urodzenia oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

Te odliczenia należy wykazać w załączniku PIT-O. Pamiętaj też, że wszystkie dokumenty potwierdzające możliwość skorzystania z danej ulgi, należy przechowywać przez 5 lat – liczonych od końca roku, w którym złożono PIT.

Jak widzisz nawet na podatkach można zaoszczędzić. Wystarczy tylko dokładnie przejrzeć listę ulg i sprawdzić, z których z nich możesz skorzystać. A jeśli jesteś w związku małżeńskim, spore oszczędności może również przynieść wspólne złożenie zeznania podatkowego. 

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też