Doradca inwestycyjny – kim jest i dlaczego jest tak potrzebny?

Wiele osób do dzisiaj nie zna różnicy lub myli doradców finansowych i doradców inwestycyjnych. Nie ma w tym nic dziwnego, doradców finansowych jest bez liku, co więcej większość agentów ubezpieczeniowych tytułuje się doradcą. Jaka jest więc różnica? Kim są doradcy finansowi i inwestycyjni?

Doradca inwestycyjny to nie agent ubezpieczeniowy

Elitarne i stosunkowo niewielkie grono doradców inwestycyjnych, funkcjonujące w Polsce, niestety często mylone jest ze zwykłym pośrednictwem w udzielaniu kredytów czy sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Doradca inwestycyjny to jednak coś zdecydowanie więcej. Po pierwsze jest to zawód zaufania publicznego. Obecnie w Polsce około 500 osób może tytułować się doradcą inwestycyjnym. Aby uzyskać tę licencję należy zdać obszerny egzamin zawodowy organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Doradca inwestycyjny odpowiedzialny jest za odpowiednią strategię inwestycji klientów. W praktyce oznacza to, że wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie doradca inwestycyjny może wskazywać najlepsze kierunki działań inwestycyjnych związanych z różnymi instrumentami finansowymi. Co więcej, doradca inwestycyjny zarządza powierzonym mu majątkiem i bierze odpowiedzialność za osiągane wyniki. Zadaniem doradcy inwestycyjnego jest ustalenie z klientem poziomu akceptowalnego ryzyka, jak również charakter i strukturę portfela inwestycyjnego. Doradca zobowiązany jest również do ustalenia z klientem możliwego do osiągnięcia zwrotu z inwestycji oraz pracy na rzecz jego wykonania. Specjaliści inwestycyjni często piastują wysokie stanowiska w dużych firmach i korporacjach, gdzie odpowiadają za prawidłową i generującą zysk alokację zasobów inwestycyjnych firmy. W bankach oraz innych instytucjach finansowych doradca inwestycyjny odpowiedzialny jest za zarządzanie portfelem inwestycyjnym klientów VIP. W porównaniu z doradztwem finansowym, polegającym na proponowaniu klientowi najlepszych rozwiązań z zakresu finansów i inwestycji, co niestety w praktyce sprowadza się często do sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez firmy z najwyższą prowizją, doradca inwestycyjny to profesjonalista, od decyzji którego często zależy powodzenie procesu inwestycyjnego.

Indywidualne doradztwo inwestycyjne dla najzamożniejszych

Private banking to termin, który pojawił się w naszej świadomości kilka lat temu. Jego funkcjonowanie uzależnione jest od jakości usług oferowanych przez doradców inwestycyjnych właśnie. Indywidualne podejście do klienta, szczegółowe ustalenie jego potrzeb, celów, możliwości, a także poziomu akceptowalnego ryzyka, a następnie zarządzanie powierzonym majątkiem. Praca doradcy inwestycyjnego wymaga ścisłej współpracy i bieżącego monitorowania zachowań klientów oraz rynku. Niezmiernie istotnym elementem współpracy z doradcą inwestycyjnym, jest pełna kontrola nad działaniami. To klient podejmuje ostateczną decyzję, doradca może wskazywać i sugerować najlepsze i przynoszące według jego wiedzy największe korzyści rozwiązania.

Dlaczego warto współpracować z doradcą inwestycyjnym?

Współpraca ze specjalistą to przede wszystkim pewność, że powierzamy swoje środki osobom, których wiedza została szczegółowo zweryfikowana. Każdy profesjonalny doradca inwestycyjny posiada licencję KNF. Doradca inwestycyjny, zajmuje się przeprowadzeniem szczegółowych analiz produktów finansowych dostępnych na rynku. Badania te w oparciu o profil klienta, zawierający jego akceptowalny poziom ryzyka, możliwości, cele i plany, stanowią podstawę do sformułowania szczegółowego planu działań inwestycyjnych. Po akceptacji strategii przez klienta, doradca szczegółowo monitoruje ją i modyfikuje na bieżąco. Powierzenie swoich środków doradcy inwestycyjnemu to pewność złożenia swoich aktywów w ręce specjalisty.

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też