Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Inwestowanie na giełdzie nierozerwalnie związane jest z ryzykiem. I chociaż nie ma skutecznych sposobów na całkowite wyeliminowanie ryzyka z gry na giełdzie, istnieją sposoby na realne ograniczenie jego występowania. Najważniejszą i zarazem najbardziej skuteczną metodą na zminimalizowanie ryzyka inwestycji na giełdzie jest dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.

Czym jest dywersyfikacja portfela?

Pod pojęciem dywersyfikacji portfela nie kryje się nic innego, jak racjonalne zróżnicowanie asortymentu instrumentów finansowych, w które inwestujemy swoje środki. Myśląc o portfelu inwestycyjnym, dywersyfikacja powinna być rozumiana jako podział inwestycji pod względem:

  • rodzaju rynku,
  • branży,
  • geografii.

Innym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest podział inwestycji ze względu na horyzont czasowy. Polega to na rozłożeniu inwestycji na długo i krótkoterminowe. Dywersyfikacja portfela papierów wartościowych powinna zatem obejmować jak najbardziej zróżnicowane instrumenty, w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko straty środków w przypadku nagłego załamania się danej gałęzi gospodarki.

Ile i jakie instrumenty zaliczyć do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego?

W literaturze przedmiotu pojawia się bardzo wiele „wytycznych” dotyczących skali dywersyfikacji. Nie ma jednak jednego, sztywnego podziału na ilość różnego rodzaju instrumentów w danym portfelu. Uznaje się jednak, że prawidłowo zdywersyfikowany portfel inwestycyjny powinien zawierać od minimum kilku do około 20 udziałów różnych spółek, przy założeniu maksymalnej ilości trzech spółek na branżę. Podział i ilość udziałów jest jednak kwestią indywidualną. Dywersyfikacja portfela papierów wartościowych powinna przede wszystkim mieć na uwadze maksymalne ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Jakie są minusy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego?

Planując inwestycje na giełdzie, należy dokładnie przemyśleć dywersyfikację portfela inwestycyjnego w celu ograniczenia ryzyka. Pamiętać jednak należy o zasadniczej zależności. Im mniejsze ryzyko, tym mniejsza oczekiwana stopa zwrotu.

Korzyści dywersyfikacji portfela

Odpowiednia dywersyfikacja powinna zapewnić duże zyski z inwestycji oraz ochronę zainwestowanego kapitału, przy jednoczesnym niewielkim ryzyku straty. Podział na poszczególne instrumenty w portfelu jest kwestią indywidualną, jednak jak mówi stare angielskie powiedzenie „Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”, warto zatem, dla osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, zwrócić uwagę na odpowiednie rozróżnienie inwestycji.

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też