Fundusze obligacji bez tajemnic

Inwestujesz? Chcesz zdywersyfikować swój portfel i zastanawiasz się nad ulokowaniem kapitału w fundusze obligacji? Przyjrzyj się dokładnie, w co chcesz zainwestować i dowiedz się, czy to Ci się naprawdę opłaca!

Typy obligacji

  • Skarbowe – najbardziej znane papiery, emitowane przez Skarb Państwa. Uważane za jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji.
  • Korporacyjne – bardzo dynamiczny rynek, niezwykle interesujący dla inwestorów detalicznych. Emitowane przez spółki. Oprocentowanie jest oparte o jedną ze stawek WIBOR – 3M/6M i jest powiększane o określoną marżę.
  • Komunalne – uważane za jedną z bezpieczniejszych form aktywów, są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego: miasta, gminy, powiaty czy województwa. Najczęściej są nabywane przez banki. Niska płynność – dlatego nie zaleca się ich pojedynczym inwestorom.
  • Spółdzielcze – emitowane przeważnie przez banki spółdzielcze. Wiele z tych papierów jest notowanych poniżej wartości nominalnej – sytuacja ta odzwierciedla niepewną sytuacją na rynku, powstałą po upadłości największego podmiotu branży – SK Banku. Obecnie segment ten jest obarczony podwyższonym ryzykiem.

Fundusze obligacji

Należą do funduszy inwestycyjnych, a więc są formą wspólnego inwestowania, polegającą na zbiorowym lokowaniu środków, wpłaconych przez uczestników funduszu.

Większość specjalistów twierdzi, że inwestowanie w obligacje jest dużo bardziej przewidywalne niż inwestowanie w akcje. Czy zatem fundusze obligacji są całkowicie bezpieczne? Obiektywnie rzecz biorąc, każda inwestycja niesie za sobą mniejsze bądź większe ryzyko. Dlatego zawsze warto zasięgnąć rady eksperta, który przeprowadzi Cię przez wszystkie zawiłości świata finansów.

Co trzeba wiedzieć?

Zanim udasz się do specjalisty, spróbuj uzbroić się w garść podstawowych informacji, które pozwolą Ci na w miarę swobodną rozmowę z przedstawicielem danego funduszu czy instytucji.

Poniżej przedstawiamy listę pytań, na które warto poznać odpowiedzi zanim zdecydujesz się na inwestycję.

  1. Z jakich instrumentów składa się portfel funduszu?
  2. Jaki był jego najlepszy i najgorszy wynik historyczny?
  3. Od ilu lat fundusz funkcjonuje na rynku i jakie ma doświadczenie?
  4. Ile wyniosą opłaty, czyli jak wysokie będą koszty zarządzania Twoją inwestycją?

Decydując się na ulokowanie swoich środków w funduszach obligacji, pamiętaj, że minimalny czas tej inwestycji to 2-3 lata. Jeśli nie stać Cię na większe ryzyko, wybieraj spośród funduszy operujących na rynku obligacji skarbowych, a te korporacyjne zostaw na lepsze czasy.

Mało? Czytaj kolejny wpis...