Inwestowanie w startupy – czy warto?

Czym jest startup? Definicja jest bardzo prosta. Jest to nowy biznes, firma czy przedsiębiorstwo. Startupy związane są z innowacyjnymi technologiami i co ściśle z innowacjami powiązane, z brakiem środków na inwestycje. U podstaw startupu leży właśnie pomysł, wizja, nowe rozwiązanie. Te cechy pozwalają na przyciągnięcie inwestorów, którzy na określonych warunkach będą w stanie zainwestować w nowy biznes. Inwestycje w startup wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem i poprzedzone muszą być dogłębną analizą sytuacji rynkowej, możliwości nowej firmy, kadry zarządzającej oraz wielu innych czynników wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej. Istnieje jednak druga strona medalu. I jest to możliwość osiągnięcia ogromnych zysków z inwestycji, sięgających nawet kilkuset procent. Dodatkowo inwestycje w startup nie generują dodatkowych kosztów. Nie występują tutaj żadne dodatkowe prowizje czy opłaty. Jest to swoistego rodzaju pożyczka lub bardziej wkład w budowę lub rozwój nowej działalności.  Dlatego też zastanawiając się nad ulokowaniem swoich środków, warto rozważyć inwestycję w startup.

Korzyści crowdfundingu

Crowdfunding to nic innego jak sposób na dofinansowanie ciekawego, naszym zdaniem, startupu. Inaczej nazywany finansowaniem społecznościowym, crowdfunding pozwala nowej firmie na zdobycie koniecznych do rozpoczęcia działalności i wprowadzenia innowacji środków, w zamian za bardzo wysokie zyski dla inwestorów. Ten sposób inwestowania w startupy daje możliwości osiągnięcia bardzo wysokich zysków – nawet 30-50% w skali roku, jednak (tak to już z inwestycjami o wysokim zwrocie jest) ryzyko straty jest również bardzo wysokie. Okres inwestycyjny w młody startup z reguły wynosi do 5 lat. Wynika to z wczesnego stadium i możliwości rozwojowych biznesu. Inwestycja w startup, który będzie nam przynosił regularne i duże zyski, to strzał w dziesiątkę. Startupy poza ponadprzeciętnymi zyskami, dają jeszcze inne korzyści dla inwestorów. Są one związane między innymi z wizerunkiem. Skuteczny inwestor postrzegany jest nie tylko jako znawca rynku, ale także inwestor wspomagający rozwój gospodarki, innowacje.

Ryzyko inwestycji w nowy biznes

Oczywistym w przypadku inwestycji w większość instrumentów jest ryzyko. Szczególnie istotne, gdy do czynienia mamy jedynie z pomysłem, którego realizacja nie musi wcale skończyć się dla inwestora i wspomaganego przedsiębiorstwa dobrze. Jakie zatem możliwości na zabezpieczenie środków posiada inwestujący w startupy? Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Nawet najbardziej wiarygodnie przedstawiony pomysł powinien być poparty twardymi danymi. Każdy szanujący siebie oraz inwestorów startup powinien przygotować szereg dokumentów, takich jak prognozy finansowe, umowę spółki, biznesplan, sprawozdanie finansowe czy prezentację inwestorską. Dokumenty te nie tylko uwiarygodnią biznes, będą również podstawą do weryfikacji wstępnych oczekiwań. Kolejnym elementem jest dywersyfikacja. Dodatkowymi aspektami, wpływającymi na inwestycję w startup, musi być analiza konkurencji, znajomość zespołu zarządzającego, możliwości technologiczne i wiele innych, których analizę przed ulokowaniem swoich pieniędzy należy koniecznie przeprowadzić. Budowę portfela inwestycyjnego w oparciu o startup należy oprzeć na inwestycji w różne projekty, co pozwoli uniknąć ryzyka utraty środków w przypadku upadłości startupu. Bezpieczeństwo inwestowania w nowe firmy wspomagane jest również przez stosowne rozwiązania prawne. Jeżeli zarząd startupu sprzeniewierzy powierzone na rozwój środki lub będzie działał na jego niekorzyść i w konsekwencji doprowadzi do upadku spółki, platformy crowdfundingowe występują na drogę prawną przeciwko właścicielom startupu w celu odzyskania zainwestowanych środków.

Sukces inwestycji w młode firmy

Inwestycje crowdfundingowe stanowią doskonały sposób na osiągnięcie bardzo wysokich zysków. Lokowanie środków w startup jest jednak wysoce ryzykowne i aby zminimalizować możliwość straty, należy wprowadzić, podobnie jak przy inwestycjach w akcje, dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Nie ma szczegółowych danych, ile startupów należy wspierać, aby ryzyko inwestycji ograniczyć w wystarczająco wysokim stopniu, jednak dywersyfikacja wydaje się być najlepszym zabezpieczeniem utraty swojej inwestycji.

Mało? Czytaj kolejny wpis...