Jak inwestować w fundusze? 5 wskazówek

Inwestycje w instrumenty finansowe mają na celu osiągnięcie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu. Wyższe ryzyko inwestycji w fundusze niż przy innych sposobach pomnażania kapitału, rekompensowane jest możliwością uzyskania zdecydowanie wyższych zysków. Często bombardowani jesteśmy reklamami obiecującymi nam ponadprzeciętne zyski z inwestycji w fundusze i działając pod ich wpływem albo bazując na danych historycznych, decydujemy się na ulokowanie środków w funduszu bez koniecznej i dokładnej analizy sytuacji. W tym artykule przedstawimy 5 najważniejszych wskazówek, jakimi należy się kierować, podejmując decyzję o inwestycji w fundusze.

Wskazówka pierwsza – odrzuć emocje

Działanie na rynkach finansowych w oparciu o emocje jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Inwestycja w fundusze, które osiągają obecnie wysoką stopę zwrotu, może okazać się przysłowiowym strzałem w kolano. Spadek efektywności spowodowany nadmiernym kapitałem lub kończąca się koniunktura na rynku doprowadzić nas mogą do utracenia zainwestowanych środków. Podobnie sytuacja się ma w przypadku spadków wartości inwestycji. Skrajne emocje nie są dobrym doradcą i przeszkadzają w efektywnym inwestowaniu w fundusze. Ważnym jest również zdystansowanie się od wszelkiego rodzaju reklam inwestycji w fundusze. Każdorazowe ulokowanie własnych środków w funduszu inwestycyjnym powinno być poprzedzone chłodną analizą szans i zagrożeń dla inwestycji.

Wskazówka druga – dywersyfikuj inwestycje

Przekazywanie środków na jedną inwestycję znacząco zwiększa ryzyko utraty środków. Zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest przecież upadek jednej firmy niż masowe bankructwa całych gospodarek. Dlatego też inwestycja w fundusze powinna być rozproszona w różnych kierunkach. Inwestycje w poszczególne gałęzie gospodarki, w różnych krajach, a także obligacje czy surowce. Wybór możliwości jest tak ogromny, że każdy inwestor znajdzie dla siebie odpowiedni sposób na pomnażanie pieniędzy.

Wskazówka trzecia – horyzont inwestycyjny

Przed inwestycją w fundusze należy przemyśleć, na jak długo inwestujemy pieniądze. Jeżeli w kilku najbliższych latach czeka cię spory wydatek finansowy, warto przemyśleć inwestycję w fundusze bezpieczne, takie jak fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Jeżeli przewidujemy inwestycję na dłuższy okres, można pozwolić sobie na większe ryzyko i inwestycje w fundusze akcyjne, pozwalające osiągnąć wyższą stopę zwrotu. Należy jednak pamiętać, że im wyższy planowany zysk, tym bardziej ryzykowna inwestycja.

Wskazówka czwarta – kupuj tanio, sprzedawaj drogo

Najstarsza zasada handlu odnosząca się również do inwestycji w fundusze. Rynki finansowe są wybitnie kapryśne i reagują na ogromną ilość zmiennych ekonomicznych, politycznych, społecznych etc. Ich wspólną cechą jest jednak cykliczność. Oznacza to, że po każdym spadku zawsze przychodzi wzrost i odwrotnie. Warto o tym pamiętać, obserwując poziomy cen i określając moment zakupu i sprzedaży.

Wskazówka piąta – dane historyczne nie dają gwarancji

Często doradcy inwestycyjni podają wartość zwrotu z inwestycji. Informacja ta bazuje oczywiście na danych historycznych i najczęściej odnosi się do szczytu danego funduszu. Pamiętaj, że dane historyczne nie tylko nie są w stanie powiedzieć, jak fundusz zachowywał się będzie w przyszłości, a jedynie mogą określić maksimum i minimum. Te informacje pozwolą ci zdecydować, czy jesteś gotów na poniesienie takiego ryzyka inwestycji w fundusze. Pamiętaj również, że reklamy i obietnice doradców nie zawsze będą zbieżne z twoimi celami.

Pięć wskazówek – czy to wszystko?

Oczywiście nie! Inwestycje w fundusze zawsze będą wiązały się z ryzykiem i na niewiele zmiennych mamy wpływ. Oparcie swoich decyzji inwestycyjnych o przemyślane na chłodno kalkulacje oraz dywersyfikację portfela inwestycyjnego i nie poddawanie się emocjom jest jednak kluczowe. Dlatego też przed inwestycją w fundusze warto wziąć pod uwagę powyższe wskazówki.

Mało? Czytaj kolejny wpis...