Jak usunąć wpis z rejestru dłużników

Ubiegasz się o kredyt? Sprawdź swoją historię kredytową. Jeśli w przeszłości zostałeś wpisany do rejestru dłużników, a wszystkie Twoje zaległości zostały uregulowane, możesz wystąpić o wykreślenie z rejestru.

Nie każdy może pochwalić się dobrą historią kredytową. Jej całkowity brak sprawia, że banki mogą podchodzić do udzielenia kredytu z dużą ostrożnością. Natomiast jeśli Twoja historia kredytowa jest zła, istnieje duża szansa, że bank od razu odmówi Ci udzielenia pożyczki.

Czym jest rejestr dłużników?
Z punktu prawnego pojęcie to obejmuje dwa rodzaje instytucji – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i Biura Informacji Gospodarczej.

RDN jest instytucją publiczną a BIG-i są podmiotami cywilnoprawnymi, działającymi w ramach określonych ustaw. Do ich obowiązków należy gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dłużników.

Kogo wpisuje się do rejestru?

 • Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą.
 • Wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
 • Dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
 • Dłużników, którzy zalegają z zapłatą ponad 6 miesięcy.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową i uzyskać dostęp do danych?
Zanim pójdziesz do banku z prośbą o kredyt, warto samodzielnie sprawdzić historię kredytową i zweryfikować swoje szanse na otrzymanie pożyczki. To naprawdę proste.

 • Wejdź na www.bik.pl i zarejestruj się.
 • Potwierdź swoją tożsamość – w tym celu prześlij skan dowodu osobistego lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
 • Wygeneruj profil kredytowy – dzięki niemu poznasz swoją historię kredytową, jak również indywidualną ocenę punktową, czyli tzw. scoring, który pozwoli Ci na oszacowanie swoich szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Usunięcie wpisu z rejestru

 • Spłata zadłużenia – jeśli uregulujesz swoje zaległości, wierzyciel ma obowiązek w ciągu 14 dni od dokonania spłaty, wystąpić do KRD o usunięciu wpisu. Natomiast, gdy tylko częściowo spłacisz swoje zobowiązania, wierzyciel musi złożyć wniosek o aktualizację informacji, znajdujących się w rejestrze.
 • Zbycie wierzytelności – w sytuacji, gdy nowy wierzyciel przejął Twoje zadłużenie, wpis zostaje automatycznie usunięty z rejestru w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zbyciu wierzytelności. Jeśli jednak nowy „właściciel” długu przed upływem tego terminu, zgłosi się do rejestru o uaktualnienie danych, wpis będzie aktualny.
 • Przedawnienie – dane dłużnika są usuwane z rejestru po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji i nie później niż po 10 latach od dnia ich przekazania przez wierzyciela.
 • Wygaśnięcie  zobowiązania – fakt ten powinien być stwierdzony orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.
 • Pozbawienie wykonalności – stwierdzone za pomocą prawomocnego orzeczenia sądu.

Warto dbać o swoją historię kredytową. Jeśli masz problem ze spłacaniem kolejnych rat, postaraj się porozumieć z wierzycielem. Lepiej załatwić sprawę polubownie, niż martwić się później o wpis do rejestru dłużników.

Mało? Czytaj kolejny wpis...