Od czego zależy Twoja emerytura

Każdego roku  niczym bumerang powraca temat emerytur. Rozpoczyna się dyskusja o tym,  w jakim wieku będzie można ubiegać się o to świadczenie i ile będzie ono wynosić.

Ekonomiści uważają, że problemy demograficzne, z którymi boryka się współczesny świat, będą narastały, a ich rozwiązanie nie nastąpi tak szybko. Dlatego, jeśli chodzi o emeryturę, warto liczyć na siebie.

System emerytalny w Polsce                                                                                    

Prawo do świadczenia uzyskuje osoba, która osiągnęła, określony ustawą, wiek emerytalny. Suma wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zależy od odprowadzanych  przez pracodawcę składek, które są ewidencjonowane w ZUS i OFE. Wartość środków znajdujących się w ZUS-ie podlega, zależnej od polityki rządu, waloryzacji. Natomiast wartość środków w OFE zależy od wartości instrumentów finansowych, w jakie zostały zainwestowane, tj. obligacji czy akcji.

System emerytalny w Polsce opiera się na tzw. III filarach

 • I filar: jest oparty o –  zarządzany przez ZUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To tam, na Twoje indywidualne konto, trafiają odprowadzane przez pracodawcę składki. Nie są one nigdzie inwestowane i nie podlegają dziedziczeniu. Jak oblicza się wysokość emerytury? Suma zgromadzonych składek jest dzielona przez liczbę miesięcy, jaka statystycznie została Ci do końca życia.
 • II filar: oparty o Otwarte Fundusze Emerytalne. Każdy, kto rozpoczyna pracę, ma miesiąc na wybór swojego Funduszu . Specjaliści zajmujący się pomnażaniem aktywów, inwestują zgromadzone składki w różne instrumenty finansowe. Pieniądze zgromadzone na II filarze są zwolnione z podatku dochodowego i podlegają częściowemu dziedziczeniu. W wyniku reformy z 2013 roku środki zgromadzone przez OFE są stopniowo transferowane do ZUS-u. Ubezpieczeni mogli wybrać, czy część ich składek ma zostać w OFE, czy ma być gromadzona na subkoncie w ZUS-ie. Swoją decyzję można zmienić w trakcie tzw. okienek transferowych, czyli co 4 lata, począwszy od 2016 roku.
 • III filar: dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę, która obejmuje Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). III filar zapewnia wyższą kwotę emerytury, dzięki której zaspokoisz swoje potrzeby i zrealizujesz marzenia.

Od czego zależy wysokość wypłacanej emerytury?

 • Długości okresu odprowadzania składek – im dłużej pracujesz, tym wyższe świadczenie otrzymasz w przyszłości.
 • Długość okresu poboru emerytury – tak, jak wspominaliśmy, zgromadzona przez Ciebie kwota jest dzielona przez statystyczną, prognozowaną długość życia. Im później przestaniesz pracować, tym wyższą dostaniesz emeryturę.
 • Stażu pracy – im dłużej odprowadzasz składki od swoich zarobków, tym więcej możesz potem odebrać.

Jak samodzielnie odkładać na przyszłość?

Na emeryturę możesz też odkładać samodzielnie. Warto mieć dodatkowe zabezpieczenie finansowe, które ochroni Cię przed ekonomiczno-demograficznymi zawirowaniami związanymi z emeryturami. Lepiej dmuchać na zimne i już teraz zadbać o swoją niezależność – nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi kolejny kryzys. Gdzie więc możesz odkładać swój kapitał?

 • Fundusze Inwestycyjne – uchodzą za ryzykowną formę inwestowania. Pieniądze wpłacasz w  dowolnym momencie, a fundusz inwestuj je w akcje i obligacje. 
 • Lokaty bankowe – ryzyko jest minimalne, nie musisz posiadać fachowej, ekonomicznej wiedzy. Lokata ochroni Twój kapitał i zabezpieczy go przed inflacją. I choć jest to inwestycja krótkoterminowa, zawsze możesz ją odnowić na korzystnych warunkach.  
 • Rachunki oszczędnościowe – oprocentowane konta, podobne w swojej strukturze do ROR. Nie zarobisz na nich milionów, ale ochronisz swoje środki przed inflacją. Jak działają rachunki oszczędnościowe? Wpłacasz ile i kiedy chcesz. W każdej chwili możesz też wypłacić swoje pieniądze. Dobra rada? Wpłacaj, ustaloną przez siebie sumę, od razu po wypłacie. Dzięki temu zawsze coś odłożysz – to prostsze, niż się wydaje.
 • Obligacje skarbowe – papiery dłużne, emitowane przez skarb państwa. Państwo gwarantuje, że wykupi od nas obligacje i wypłaci odsetki. Niestety zdarza się, że państwa odmawiają wykupu papierów. Przykładem może być Grecja, która  w czasie kryzysu nie miała na to środków.
 • Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym – część składowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, która bywa określana mianem polisy inwestycyjnej. Ten produkt finansowy najlepiej sprawdzi się u osób, posiadających konta oszczędnościowe czy lokaty. 
Mało? Czytaj kolejny wpis...