Przelewy zagraniczne - ile zapłacimy?

Specyfika przelewów zagranicznych powoduje, że najczęściej są to długotrwałe i niestety kosztowne operacje. Na koszt przelewu zagranicznego, poza przewalutowaniem, najważniejszy wpływ mają koszty operacyjne, które w różnych przypadkach mogą być odmienne, a w skrajnych przyprawić wiele dodatkowych zmartwień. Co zatem należy wiedzieć o przelewach zagranicznych i jaki jest ich koszt?

Kto płaci za przelew?

Przyjęło się, że za przelew zagraniczny płaci nadawca, jednak nie jest to koniecznością. Banki umożliwiają transfer zagraniczny w trzech opcjach płatniczych:

  • BEN (wszystkie koszty pokrywa odbiorca),
  • SHA (koszty pokrywają odbiorca z nadawcą),
  • OUR (wszystkie koszty pokrywa nadawca).

Niezależnie od wyboru, banki wyceniają koszt przelewu zagranicznego, stosując najczęściej przelicznik procentowy uzależniony od wysokości przelewu. Najczęściej spotykanym współczynnikiem jest 0,25% od wartości transferu, z założeniem minimalnej i maksymalnej kwoty opłaty. Wartości te mogą wyglądać różnie w zależności od banku i transferowanej wartości.

SEPA – najtańsze przelewy zagraniczne w ramach Unii Europejskiej

SEPA (Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) to najkorzystniejsza forma przelewów zagranicznych z punktu widzenia kosztowego. U podstaw przelewów SEPA leży bezgotówkowe rozliczanie międzybankowe w ramach Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Monako. Przelewy SEPA rozliczane są według tych samych zasad w każdym z krajów uczestniczących w Jednolitym Obszarze Płatniczym. Powoduje to, że przelewy tego typu charakteryzują się kilkoma istotnymi zaletami:

  • szybkością – maksymalnie 3 dni robocze,
  • brakiem banków pośredniczących – niższym kosztem przelewu,
  • opłata za przelew nie jest pobierana z kwoty transferu.

Koszty przelewu SEPA w zależności od banku wynoszą od 5 do 20 zł. Koszty takiego przelewu zawsze są rozliczane w opcji SHA, czyli są dzielone między nadawcę i odbiorcę.

Wysokie koszty przelewu zagranicznego

Dla ułatwienia transferów i ograniczenia kosztów banki zakładają konta w innych bankach, dzięki czemu ograniczają ilość pośredników przelewu, tzw. banków korespondentów. Wynika z tego, że im więcej banków korespondentów, tym wyższy koszt przelewu. Dlatego też najwyższe koszty przelewu zagranicznego poniesiemy w przypadku transferu pieniędzy poza Unię Europejską, gdzie nasz bank nie posiada swojego konta. W takiej sytuacji wydłuża się również czas transferu. Transfery pieniędzy do niewielkich banków z pewnością będą obarczone wysokimi kosztami operacyjnymi. W takiej sytuacji warto rozważyć przesłanie pieniędzy alternatywnymi drogami. Firmy pozabankowe umożliwiające transfer pieniędzy, jak na przykład Western Union (WU) pozwalają dostarczyć środki do dowolnego współpracującego z systemem WU miejsca na świecie. Oczywiście nie jest to usługa bezpłatna, jednak może być korzystną alternatywą dla przelewów do miejsc, dla których przelew bankowy będzie absolutnie nieopłacalny.

Mało? Czytaj kolejny wpis...

Przeczytaj też