Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe bez tajemnic

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem klientów - zgromadziły już ok. 55 mld złotych. Warto więc dowiedzieć się czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz jakie są ich zalety.

Co to jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy?

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK) to, mówiąc w skrócie, połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Z jednej strony zabezpieczamy więc rodzinę lub inne wskazane przez nas osoby, które na wypadek naszej śmierci otrzymają pewne środki finansowe. Z drugiej zaś, zabezpieczamy też siebie, bo gdy do zdarzenia ubezpieczeniowego nie dojdzie, z UFK otrzymamy wypłatę z inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Sformułowanie dokładnej definicji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest jednak trudne, gdyż każdy podmiot sprzedający taki produkt finansowy konstruuje go nieco inaczej. Pod nazwą ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego możemy spotkać więc np. polisę inwestycyjną, w której część płaconych przez nas składek jest przeznaczana na sfinansowanie ubezpieczenia na życie, a druga na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych oraz typową polisę unit-linked, w której zdecydowana większość składek (np. 99%) trafia na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, a ubezpieczenie jest tu tylko "opakowaniem" symbolicznym. W tym wypadku w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego czyli śmierci, wskazane w polisie osoby otrzymają z tytułu ubezpieczenia tylko kwotę symboliczną np. 1 zł.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe różnią się od siebie także pod względem ryzyka inwestycyjnego:

  • bezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, inwestujące w najbezpieczniejsze produkty finansowe takie jak obligacje Skarbu Państwa,
  • stabilnego wzrostu (zrównoważone), łączące inwestycje w produkty bezpieczne, jak i akcje,
  • agresywne, obarczone największym ryzykiem, inwestujące w akcje.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe mogą także wspierać nas w regularnym oszczędzaniu. To takie, które wymagają wpłacania przez nas regularnej składki. Są jednak także oferty dla osób, które chcą zainwestować większy kapitał jednorazowo, bez konieczności dokonywania regularnych wpłat. Na rynku znajdziemy również oferty mieszane, gdzie oprócz wysokiej wpłaty początkowej, możemy zasilać nasze konto regularnymi składkami.

Można wskazać trzy główne zalety ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych:

  1. Są one korzystne z punktu widzenia optymalizacji podatkowej. W trakcie trwania umowy możemy bowiem przeważnie zmieniać fundusze, do których trafia inwestycyjna część składki, a „podatek Belki” zapłacimy dopiero w momencie wypłaty pieniędzy, a więc na zakończenie umowy. Dlatego też tak popularne wśród inwestorów są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe typu unit-linked, gdzie ubezpieczenie jest tylko wspomnianym "opakowaniem". Korzystają z nich inwestorzy, którzy normalnie płaciliby „podatek Belki” przy każdej sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych.

  2. W razie naszej śmierci pieniądze z polisy w ramach UFK otrzyma osoba przez nas wskazana i nie będzie ona musiała płacić podatku od spadków i darowizn. To kolejna atrakcyjna cecha z punktu widzenia optymalizacji podatkowej, tym bardziej istotna, im mniej spokrewniona jest z nami osoba, do której mają trafić pieniądze.

  3. Środki zgromadzone w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są także nieosiągalne dla komornika, nie podlegają bowiem jego egzekucji. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe mogą być więc atrakcyjną formą ochrony kapitału np. dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W razie kłopotów, część zgromadzonego kapitału jest bezpieczna od roszczeń wierzycieli.

Mity na temat ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych

Na temat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych narosło niestety sporo mitów. Wiążą się one z faktem, że są to produkty łączące zalety inwestycji i ubezpieczeń, wobec czego nie każdy w pierwszej chwili rozumie ich istotę. Sprawy nie ułatwiają też osoby, które chcąc wyjaśnić o co w nich chodzi, uciekają się do prostych porównań typu „UFK są jak lokata, tylko w formie ubezpieczenia, żeby uciec od podatku Belki”. Nie jest to prawda. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie są lokatą. Nasze pieniądze przeznaczane są bowiem na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Możemy więc sporo zyskać, ale także istnieje pewne ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Strata jest możliwa szczególnie jeżeli zdecydujemy się na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, które działają w oparciu strategię agresywną. Do wyboru mamy jednak przecież również fundusze, które obierają strategię bezpieczną czy zrównoważonego wzrostu, gdzie ryzyko utraty części środków jest dużo niższe.

Często można spotkać się także z opiniami ludzi, którzy nie są zadowoleni z faktu, że wypłata po zakończeniu umowy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego była niższa od sumy wpłaconych składek. Sytuacja taka, chociaż rzadka, jest możliwa przede wszystkim w przypadku, gdy znaczna część wpłat przeznaczona jest na składkę ubezpieczeniową, a tylko niewielka na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Nawet, jeżeli fundusze przynoszą zyski, to liczone są one nie od całej sumy wpłat, ale od jej części, przeznaczonej właśnie na inwestycje. Składki na samo ubezpieczenie niby „przepadają”, jak w każdej zwykłej umowie ubezpieczenia, jednak tak naprawdę należy na to spojrzeć z innej strony.

Przy klasycznym ubezpieczeniu, jeżeli nie nastąpi zdarzenie ubezpieczeniowe, to nie dostaniemy nic. W ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych zaś mamy dużą szansę dostać znacznie więcej, niż wynosi suma naszych składek. Wszystko zależy od tego, na zakup jakich funduszy inwestycyjnych zdecydujemy się przeznaczyć część inwestycyjną naszej składki. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są więc szansą na mądre połączenie ubezpieczenia i inwestycji.

 

Mało? Czytaj kolejny wpis...